Hafjell

Liftkort

Liftkort Hafjell

Priserna nedan är ordinarie priser. Köper ni paket av oss erbjuder vi bra rabatter.

Priserna är i norska kronor
Liftkort Vuxen f.o.m. 16 år Barn 7-15 år / Senior f.o.m. 65 år
1 dag* 430,- 350,-
2 dagar* 830,- 670,-
3 dagar* 1200,- 960,-
4 dagar* 1520,- 1200,-
5 dagar* 1760,- 1400,-
6-8 dagar* 1995,- 1585,-
Extra pr. dag utöver 8 dagar 200,- 160,-
Enkeltur stollift 100,- 80,-
Enkeltur Gondol 100,- 80,-
Axess-kort 50,- 50,-
* Kvällskort er inkluderat.
Obligatorisk med Axess-kort, undantag för enkeltur med Gondolen.
Åldersinndeling
Åldersgrupper Ålder Kommentar
Barn 0 – 6 år Gratis med hjälm (krävs Axess-kort kr. 50,-)
Barn/ungdom 7 – 15 år
Vuxen f.o.m. 16 år
Senior f.o.m. 65 år